سی‌ونهمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران فراخوان داد
سی‌ونهمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران فراخوان داد
تاریخ انتشار : 4/28/2021 12:00:00 AM
سی‌ونهمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران با هدف حمایت و تشویق مولفان، مترجمان و مصححان و ناشران سراسر کشور و ارتقای فرهنگ جامعه اسلامی ایران و حفظ استقلال و هویت فرهنگی در بهمن ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.
برگزیدگان نخستین جایزه «کتاب تاریخ انقلاب اسلامی» معرفی شدند
برگزیدگان نخستین جایزه «کتاب تاریخ انقلاب اسلامی» معرفی شدند
تاریخ انتشار : 3/15/2021 12:00:00 AM
برگزیدگان و شایستگان تقدیر نخستین جایزه «کتاب تاریخ انقلاب اسلامی» (شنبه ۲۳ اسفند ماه) معرفی شدند.
برگزیدگان و شایستگان تقدیر جایزه کتاب سال معرفی شدند
برگزیدگان و شایستگان تقدیر جایزه کتاب سال معرفی شدند
تاریخ انتشار : 2/20/2021 12:00:00 AM
آثار برگزیده و شایسته تقدیر سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و بیست و هشتمین دوره جایزه جهانی کتاب سال معرفی شدند.
نامزد های جایزه کتاب سال در گروه هنر
نامزد های جایزه کتاب سال در گروه هنر
تاریخ انتشار : 2/15/2021 12:00:00 AM
آثار راه‌یافته به مرحله دوم داوری سی‌وهشتمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در گروه هنر معرفی شدند.
نامزدهای تاریخ و جغرافیا کتاب سال معرفی شدند
نامزدهای تاریخ و جغرافیا کتاب سال معرفی شدند
تاریخ انتشار : 2/14/2021 12:00:00 AM
نامزدهای سی و هشتیمن دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در گروه تاریخ و جغرافیا معرفی شدند.
نامزدهای گروه
نامزدهای گروه"کودک و نوجوان" کتاب سال معرفی شدند
تاریخ انتشار : 2/14/2021 12:00:00 AM
آثار راه یافته به مرحله دوم داوری سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در گروه "کودک و نوجوان" معرفی شدند
نامزدهای کتاب سال در گروه دین معرفی شدند
نامزدهای کتاب سال در گروه دین معرفی شدند
تاریخ انتشار : 2/14/2021 12:00:00 AM
آثار راه‌یافته به مرحله دوم داوری سی‌وهشتمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در موضوع «دین» معرفی شدند.
نامزدهای گروه«ادبیات» کتاب سال معرفی شدند
نامزدهای گروه«ادبیات» کتاب سال معرفی شدند
تاریخ انتشار : 2/14/2021 12:00:00 AM
آثار راه یافته به مرحله دوم داوری سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در گروه ادبیات معرفی شدند.
معرفی نامزدهای گروه
معرفی نامزدهای گروه " علوم خالص" و" زبان "جایزه کتاب سال در دو گروه جدید
تاریخ انتشار : 2/6/2021 12:00:00 AM
دبیرخانه سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران نامزد های این جایزه را در گروه «علوم خالص» و «زبان» معرفی کرد.
نامزدهای گروه کلیات کتاب سال معرفی شدند
نامزدهای گروه کلیات کتاب سال معرفی شدند
تاریخ انتشار : 2/6/2021 12:00:00 AM
آثار راه یافته به مرحله دوم داوری سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در گروه کلیات معرفی شدند.