عبدالغفور جهاندیده
نام و نام خانوادگی عبدالغفور جهاندیده
رشته تحصیلی زبان و ادبیات فارسی
تاریخ تولد 1347/1/3
اثر برگزیده فرهنگ بلوچی فارسی: شامل بیش از شصت هزار واژه و اصطلاح بلوچی و معنی آن‌ها به فارسی
مشخصات اثر :
ناشر : معین | تاریخ انتشار : 1396/11/29 | تعداد صفحات : 2736 | چاپ : 1
زندگی نامه


بازگشت