امیرحسین خداپرست
نام و نام خانوادگی امیرحسین خداپرست
رشته تحصیلی فلسفه
تاریخ تولد 1363/03/28
اثر برگزیده فضایل ذهن: تحقیقی در ماهیت فضیلت و مبانی اخلاقی معرفت
مشخصات اثر :
ناشر : کرگدن | تاریخ انتشار : 1396/04/13 | تعداد صفحات : 494 | چاپ : 1
زندگی نامه


بازگشت