ابوذر پاکروان
نام و نام خانوادگی ابوذر پاکروان
رشته تحصیلی علوم اجتماعی ، جامعه شناسی
تاریخ تولد 1359/04/01
اثر برگزیده دومینو
مشخصات اثر :
ناشر : فصل پنجم | تاریخ انتشار : 1396/11/18 | تعداد صفحات : 72 | چاپ : 1
زندگی نامه


بازگشت