حمید طالب‌زاده
نام و نام خانوادگی حمید طالب‌زاده
رشته تحصیلی
تاریخ تولد
اثر برگزیده گفتگویی میان هگل و فیلسوفان اسلامی: صیرورت، دیالکتیک و ایده‌آلیسم
مشخصات اثر :
ناشر : شرکت نشر کتاب هرمس | تاریخ انتشار : 1396/05/29 | تعداد صفحات : 282 | چاپ : 1
زندگی نامه


بازگشت