تاریخ جامع موسیقی (کلاسیک و رومانتیک)

پدیدآور ويراستار : دنیس استیونس
مترجم : بهزادباشی
ويراستار : الک رابرتسون
ناشر موسسه‌ انتشارات‌ آگاه
موضوع موسیقی
تعداد صفحه 444
تاریخ نشر 69/09/01
شابک
معرفی مختصر کتاب


بازگشت