پرستاری داخلی - جراحی: قلب و عروق و خون 2005

پدیدآور مترجم : علی ضرغام
مترجم : مریم اقبالی
مترجم : اصغر خلیفه‌زاده
مترجم : محسن شهریاری
مترجم : مهین معینی
نويسنده : جویس بلک
نويسنده : جین‌هاکنسون هاوکس
مترجم : ناهید شاهقلیان
مترجم : فخری صبوحی
مترجم : فرزانه غلامی‌مطلق
ناشر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
موضوع پزشکی
تعداد صفحه 388
تاریخ نشر 84/11/10
شابک 964-8342-99-7
معرفی مختصر کتاب


بازگشت