قرآن و کتاب مقدس: درون‌مایه‌های مشترک

پدیدآور مترجم : فاطمه‌سادات تهامی
ويراستار : جعفر صدری
نويسنده : دنیز ماسون
ناشر دفتر پژوهش و نشر سهروردی
موضوع ادیان دیگر
تعداد صفحه 444
تاریخ نشر 85/04/11
شابک 964-6980-49-X
معرفی مختصر کتاب


بازگشت