لئو اشتراوس و فلسفه سیاسی اسلامی

پدیدآور نويسنده : محسن رضوانی
ناشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
موضوع علوم سیاسی
تعداد صفحه 224
تاریخ نشر 85/04/20
شابک 964-411-144-3
معرفی مختصر کتاب


بازگشت