تاریخ برمکیان

پدیدآور نويسنده : محمدصادق سجادی
ناشر بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار
موضوع تاریخ
تعداد صفحه 494
تاریخ نشر 85/06/05
شابک 964-6053-23-8
معرفی مختصر کتاب


بازگشت