زیبایی‌شناسی و ذهنیت از کانت تا نیچه

پدیدآور مترجم : فریبرز مجیدی
نويسنده : آندرو بووی
ناشر فرهنگستان هنر
موضوع فلسفة غرب
تعداد صفحه 596
تاریخ نشر 85/06/07
شابک 964-8802-51-3
معرفی مختصر کتاب


بازگشت