زمینه و زمانه پدیدارشناسی: جستاری در زندگی و اندیشه‌های هوسرل و هایدگر

پدیدآور نويسنده : سیاوش جمادی
ويراستار : مسعود علیا
ناشر ققنوس
موضوع فلسفة غرب
تعداد صفحه 1014
تاریخ نشر 85/06/19
شابک 964-311-550-X
معرفی مختصر کتاب


بازگشت