مقدمه‌ای بر فیزیک آماری

پدیدآور مترجم : ابراهیم زمردیان
ويراستار : جعفر گودرزی
نويسنده : کرسون هوانگ
ناشر دانشگاه فردوسی مشهد
موضوع فیزیک
تعداد صفحه 320
تاریخ نشر 85/06/19
شابک 964-386-131-7
معرفی مختصر کتاب


بازگشت