فرهنگ اصطلاحات حسابداری (انگلیسی - فارسی)

پدیدآور نويسنده : فضل‌الله اکبری
ناشر سازمان حسابرسی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی
موضوع حسابداری
تعداد صفحه 614
تاریخ نشر 85/07/11
شابک 964-8734-14-3
معرفی مختصر کتاب


بازگشت