فلسفه اخلاق در تفکر غرب از دیدگاه السدیر مک‌اینتایر

پدیدآور نويسنده : حمید شهریاری
ناشر سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
موضوع فلسفة غرب
تعداد صفحه 452
تاریخ نشر 1385/07/12
شابک 964-530-067-3
معرفی مختصر کتاب کتاب حاضر در آغاز به معرفی نگارنده و آثار وی اختصاص یافته است. در ادامه دیدگاه‌های او در خصوص سنت ارسطویی در فلسفه، ارسطوگرایی، و تداوم ارسطوگرایی در قرون وسطی مطرح شده و سپس از فروپاشی پایه‌های دین و اخلاق سنتی در عصر روشنگری و مدرنیسم سخن رفته است. ویژگی‌های اخلاق و سیاست مدرنیته و پیامدهای آن، نیز مفهوم لیبرالیسم و آرای فیلسوفانی چند در این خصوص اصلاحات نگارنده در ارسطو‌گرایی و نقد و بررسی روش مک اینتایر از دیگر مباحث کتاب است. در کتاب به نقل از مک اینتایر خاطرنشان گردیده است: "اگر بخواهیم بین استدلال‌های رقیب، داوری کنیم و یکی را برگزینیم چاره‌ای نداریم جز این که به مطالعه‌ی تاریخی دست بزنیم. موضوع این مطالعات تاریخی این است که ببینیم هنگام بروز بحران‌های معرفت‌شناختی کدام یک از این دو نوع استدلال، بهتر از دیگر استدلال‌های از پس این بحران‌ها برمی‌آید و با موفقیت آن را پشت سر می‌گذارد و به عبارت دیگر برای دریافتن چرایی برتری عقلی یک نظریه بر نظریه‌ی دیگر به روش فلسفی نیاز داریم ولی برای این که بتوانیم هریک از دو نظر را به خوبی درک کنیم و ببنیم که صاحب نظر چگونه آن را پذیرفته است و از آن دفاع می‌کند، به روش تاریخی نیازمندیم و بدون مطالعه‌ی این امر، داوری در باب برتری عقلی این نظریه بر آن دیگر کاری ناممکن است". به نظر مک اینتایر، تمام فیلسوفان عصر روشنگری تلاش کردند که عقلانیتی غیر دینی و غیر غایت‌انگارانه را جانشین ارسطو‌گرایی کنند، اما شکست خوردند و در برخی موارد باید شکست می‌خوردند.


بازگشت