فلسفه اخلاق در تفکر غرب از دیدگاه السدیر مک‌اینتایر

پدیدآور نويسنده : حمید شهریاری
ناشر سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
موضوع فلسفة غرب
تعداد صفحه 452
تاریخ نشر 85/07/12
شابک 964-530-067-3
معرفی مختصر کتاب


بازگشت