زعفران ایران، با نگاه پژوهشی

پدیدآور نويسنده : حسن ابراهیم‌زاده
نويسنده : طیبه رجبیان
نويسنده : پروانه ابریشم‌چی
نويسنده : رویا کرمیان
نويسنده : عذرا صبورا
ناشر اطلاعات
موضوع کشاورزی
تعداد صفحه 644
تاریخ نشر 85/08/10
شابک 964-423-635-1
معرفی مختصر کتاب


بازگشت