مهندسی تولید و فناوری

پدیدآور نويسنده : سروپ کالپاکجیان
نويسنده : استیون اشمید
مترجم : محمدکاظم بشارتی‌‌گیوی
ناشر دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
موضوع مکانیک
تعداد صفحه 842
تاریخ نشر 85/09/25
شابک 964-03-5335-3
معرفی مختصر کتاب


بازگشت