صهبای خرد: شرح احوال و آثار حکیم عمر خیام نیشابوری

پدیدآور نويسنده : مهدی امین‌رضوی
مترجم : مجدالدین کیوانی
ناشر سخن
موضوع تاریخ و نقد ادبی
تعداد صفحه 472
تاریخ نشر 85/10/23
شابک 964-372-200-7
معرفی مختصر کتاب


بازگشت