توسعه پایدار: اقتصاد و ساز و کارها

پدیدآور نويسنده : وی.کی رائو
مترجم : احمدرضا یاوری
ناشر دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
موضوع محیط زیست
تعداد صفحه 576
تاریخ نشر 85/11/17
شابک 964-03-5329-9
معرفی مختصر کتاب


بازگشت