مقدمه‌ای بر سیاستگذاری اجتماعی

پدیدآور مترجم : علی‌اصغر سعیدی
نويسنده : کنت بلیک‌مور
مترجم : سعید صادقی‌جقه
ناشر موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
موضوع علوم اجتماعی
تعداد صفحه 466
تاریخ نشر 85/12/16
شابک 978-964-6923-34-8
معرفی مختصر کتاب


بازگشت