آموزش تفکر به کودکان

پدیدآور مترجم : افسانه نجاریان
نويسنده : رابرت فیشر
مترجم : مسعود صفایی‌مقدم
ناشر رسش
موضوع آموزش و پرورش
تعداد صفحه 440
تاریخ نشر 86/01/20
شابک 964-8049-31-9
معرفی مختصر کتاب


بازگشت