تهویه و سرمایش طبیعی در ساختمانهای سنتی ایران

پدیدآور نويسنده : مهدی بهادری‌نژاد
ويراستار : سوسن سعدوندی
نويسنده : محمود یعقوبی
ناشر مرکز نشر دانشگاهی
موضوع مکانیک
تعداد صفحه 1260
تاریخ نشر 1386/01/26
شابک 964-01-1260-7
معرفی مختصر کتاب


بازگشت