معاینه بالینی دام‌های مزرعه

پدیدآور مترجم : محمود بلورچی
مترجم : علی رضاخانی
مترجم : محمدقلی نادعلیان
مترجم : محمدرضا مخبردزفولی
نويسنده : پیتر جکسون
نويسنده : پیتر کاک‌کرافت
ناشر دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
موضوع دامپزشکی
تعداد صفحه 628
تاریخ نشر 86/01/29
شابک 964-03-5478-3
معرفی مختصر کتاب


بازگشت