نمایش در دوره صفوی

پدیدآور نويسنده : یعقوب آژند
ناشر فرهنگستان هنر
موضوع هنرهای نمایشی
تعداد صفحه 254
تاریخ نشر 86/03/26
شابک 964-8802-61-0
معرفی مختصر کتاب


بازگشت