حال دوران: نگرش جامعه‌شناختی به موسیقی: از جاهلیت تا آغاز عباسیان

پدیدآور نويسنده : اکبر ایرانی
ناشر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات
موضوع موسیقی
تعداد صفحه 394
تاریخ نشر 87/04/22
شابک 978-964-422-758-5
معرفی مختصر کتاب


بازگشت