کتاب موسیقی کبیر

پدیدآور مترجم : آذرتاش آذرنوش
نويسنده : محمدبن‌محمد فارابی
ويراستار : احمد سمیعی‌گیلانی
ناشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
موضوع موسیقی
تعداد صفحه 634
تاریخ نشر 1376/02/09
شابک 964-426-010-4
معرفی مختصر کتاب


بازگشت