شیمی دارویی

پدیدآور مترجم : عباس شفیعی
مترجم : علیرضا قنبرپور
نويسنده : آندریوس کورولکوواس
ناشر دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
موضوع پزشکی
تعداد صفحه 990
تاریخ نشر 77/02/01
شابک 964-03-3864-8
معرفی مختصر کتاب این کتاب در 3بخش تدوین شده است .در بخش اول تحت عنوان ((معرفی))، مفاهیم بنیادی شیمی دارویی، تکوین و تولید داروها و جنبه‌های نظری عملکرد دارو تشریح شده است .در بخش دوم، تاثیر داروهای روان درمانی بر سیستم اعصاب مرکزی توضیح داده می‌شود. در بخش سوم نیز تاثیر عوامل فارماکودینامی بر اعضای انسان و سایر حیوانات بررسی شده است.


بازگشت