اسب جنگی

پدیدآور مترجم : پروین علی‌پور
نويسنده : مایکل مرپورگو
ويراستار : آمنه رستمی
ناشر افق
موضوع داستان ترجمة کودک
تعداد صفحه 196
تاریخ نشر 92/02/18
شابک 978-964-369-903-1
معرفی مختصر کتاب


بازگشت