معجم الاحادیث المعتبره

پدیدآور نويسنده : محمدآصف محسنی
ناشر ادیان
موضوع حدیث
تعداد صفحه 640
تاریخ نشر 1392/08/12
شابک 978-964-2908-86-8
معرفی مختصر کتاب گردآوری مجموعه احادیثی از معصومین (ع)در موضوعات مختلف اخلاقی، فقهی، عبادی، اجتماعی، اعتقادی، رجالی و تاریخی است. در این مجلد از مجموعه روایی حاضر ابتدا احادیثی در موضوع نکاح و احکام و فروعات آن نقل شده و سپس برخی از مسایل مرتبط با آن مانند احکام طلاق، احکام عده، خلع و مبارات، ظهار، ایلائ، لعان، وصیت، ارث و احکام اموات بیان شده است. در همین راستا روایاتی در مورد شرایط عقد نکاح، ولایت در این عقد، اهمیت و آثار ازدواج، احکام تدلیس در نکاح، موارد بطلان عقد نکاح، موارد حرمت نکاح، احکام زنا و مجامعت با نامحرم و محارم، مشروعیت متعه و ادله مربوط به آن، احکام مهریه و نفقه، احکام اولاد و شیر دادن به آنها و برخی دیگر از حقوق زنان در این زمینه و نیز در مورد ازدواج نقل نموده است.


بازگشت