رده‌شناسی زبانهای ایرانی

پدیدآور ويراستار : مریم جابر
نويسنده : محمد دبیرمقدم
ناشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
موضوع زبان¬شناسی
تعداد صفحه 696
تاریخ نشر 92/08/15
شابک 978-964-530-888-7
معرفی مختصر کتاب


بازگشت