رده‌شناسی زبانهای ایرانی

پدیدآور ويراستار : مریم جابر
نويسنده : محمد دبیرمقدم
ناشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
موضوع زبان¬شناسی
تعداد صفحه 696
تاریخ نشر 1392/08/15
شابک 978-964-530-888-7
معرفی مختصر کتاب کتاب حاضر به عنوان منبعی برای پژوهشگران فرهنگ و زبان‌های ایرانی تدوین شده است. دانشجویان زبان‌شناسی، به طور خاص می‌توانند در دروس «رده‌شناسی زبان»، «گویش‌های ایرانی»، «گویش‌شناسی»، «بررسی ساخت یکی از زبان‌های ایرانی» و «زبان‌شناسی تاریخی - تطبیقی» و مباحث نظری، به ویژه برای ارزیابی نظریه‌های نوین زبان‌شناختی از آن استفاده کنند. زبان کردی، زبان ادرامی، زبان لکی و زبان دلواری در این جلد مورد بررسی قرارگرفته است.


بازگشت