فهرست کتابهای فارسی شده چاپی 1383 - 1371: نمایه

پدیدآور تدوين : فرشته ناصری
تدوين : مهین فضائلی‌جوان
تدوين : محمدکریم رحمانی‌پور
تدوين : حمزه کاهانی
زيرنظر : محسن‌ناجی نصرآبای
ناشر آستان ‌قدس‌ رضوی، ‌بنیاد پژوهشهای‌ اسلامی
موضوع کلیات
تعداد صفحه 716
تاریخ نشر 1392/10/07
شابک 978-964-971-495-0
معرفی مختصر کتاب


بازگشت