درآمدی بر زیباشناسی اسلامی

پدیدآور مترجم : محمدرضا ابوالقاسمی
نويسنده : اول‍ی‍ور ل‍ی‍م‍ن‌
ناشر نشر ماهی
موضوع کلیات هنر
تعداد صفحه 294
تاریخ نشر 93/02/08
شابک 978-964-209-146-1
معرفی مختصر کتاب


بازگشت