تحلیل نظری و تطبیقی در جامعه‌شناسی

پدیدآور نويسنده : مسعود چلبی
ناشر نشر نی
موضوع علوم اجتماعی
تعداد صفحه 352
تاریخ نشر 93/02/13
شابک 978-964-185-329-9
معرفی مختصر کتاب


بازگشت