روان‌شناسی یادگیری از نظریه تا عمل

پدیدآور نويسنده : پروین کدیور
ناشر سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
موضوع روان¬شناسی
تعداد صفحه 530
تاریخ نشر 1393/03/07
شابک 978-964-530-955-6
معرفی مختصر کتاب


بازگشت