حکمت، معرفت و سیاست در ایران: اندیشه سیاسی عرفانی درایران، از مکتب اصفهان تا حکمای الهی معاصر

پدیدآور نويسنده : مهدی فدایی‌مهربانی
ناشر نشر نی
موضوع عرفان
تعداد صفحه 552
تاریخ نشر 1393/03/24
شابک 978-964-185-324-4
معرفی مختصر کتاب در کتاب حاضر، اندیشة سیاسی عرفا و حکمای الهی دربارة سیاست بررسی شده است. نگارنده در پی بررسی این نکته است که اندیشة سیاسی عرفانی در ایران در حدّ فاصل میان مکتب اصفهان تا حکمای الهی معاصر دارای چه مختصات و ویژگی‌هایی است. مطالب اثر در شش فصل با عناوین «روش‌شناسی سه‌لایه»، «روح اندیشگی ایران عصر صفوی»، «اندیشة سیاسی عرفانی در ایران از مکتب اصفهان تا پایان صفویان»، «استقرار اندیشة سیاسی حکمای ایران» و ... تدوین و سامان‌دهی شده است.


بازگشت