طراحی سازه‌ کشتی: اصول، مبانی و تئوری

پدیدآور مترجم : محمدرضا خدمتی
نويسنده : اوکوموتو یاسوهیسا
نويسنده : یو تاکدا
نويسنده : ماسکی مانو
نويسنده : تتسو اکادا
ناشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرکز نشر
موضوع مکانیک
تعداد صفحه 552
تاریخ نشر 1393/04/09
شابک 978-964-463-550-2
معرفی مختصر کتاب


بازگشت