ترجمه‌شناسی قرآن کریم: رویکرد نظری و کاربردی (مطالعه از سطح واژگان تا ساخت جمله)

پدیدآور نويسنده : احمد پاکتچی
ناشر دانشگاه امام صادق (ع)
موضوع علوم قرآنی
تعداد صفحه 480
تاریخ نشر 1393/04/14
شابک 978-600-214-274-0
معرفی مختصر کتاب


بازگشت