فرهنگ‌نامه نجوم و فضا

پدیدآور تصويرگر : فرهاد جمشیدی
ويراستار : محمود سالک
عكاس : مجتبی مقدسی
عكاس : محمد نوروزی
نويسنده : بابک امین‌تفرشی
مترجم : شادی حامدی‌آزاد
عكاس : همایون امیریگانه
عكاس : هاتف همایی
نويسنده : خاطره بهی
نويسنده : پوریا ناظمی
مترجم : آیرین شیوایی
مترجم : سیدامیر سادات‌موسوی
عكاس : مهدی ناصری
تصويرگر : محمدرسول حقانی
تصويرگر : امیر نساجی
تصويرگر : الهام محبوب
نويسنده : کاظم کوکرم
مترجم : رضا امیرارجمند
عكاس : امیرحسین ابوالفتح
عكاس : بهنام افشار
عكاس : اشین دانیلی‌ذ
ناشر طلایی
موضوع علوم و فنون کودک
تعداد صفحه 292
تاریخ نشر 1393/04/18
شابک 978-600-6229-38-6
معرفی مختصر کتاب «فرهنگ‌نامة نجوم و فضا»، دایرةالمعارفی مصوّر دربارة نجوم است که برای کودکان و نوجوانان تألیف شده است. هدف از تهیّة این فرهنگ‌نامه، آشنایی مخاطب با مبانی دانش ستاره‌شناسی و رصد آسمان شب بوده است. در این اثر تلاش شده تا بین علم ستاره‌شناسی و جامعة ایرانی ارتباط برقرار شود؛ براین اساس، برخی از ستاره‌شناسان ایرانی معرّفی شده‌اند و از تصاویری که آنان از آسمان شب گرفته‌اند، استفاده شده است. این فرهنگ‌نامه دربردارندة آخرین دستاوردهای علمی از سیّاره‌ها و کاوشگران فضا است و توسّط کارشناسان برجستة نجوم و فضا گردآوری شده است.


بازگشت