خاورشناسان و ابن عباس: تحلیل انتقادی دیدگاه‌های خاورشناسان درباره آثار تفسیری منسوب به ابن عباس

پدیدآور نويسنده : نصرت نیلساز
ناشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
موضوع علوم قرآنی
تعداد صفحه 386
تاریخ نشر 1393/06/25
شابک 978-600-121-417-2
معرفی مختصر کتاب این کتاب، با تبیین آرای خاورشناسان درباره سه اثر مستقل تفسیری منسوب به «ابن عباس»، از یک‌سو نشان داده است که تاریخ‌گذاری متون بر اساس تحلیل ادبی صرف امری ناممکن است؛ و در این مسیر توجه به سلسله اسناد و گزارش‌های منابع رجالی، تاریخ و فهرست‌نگاری و همچنین شواهد دیگر ضروری است، از سوی دیگر، تاریخ‌گذاری خاورشناسان بر این آثار را با بررسی دقیق اسناد، تحلیل متن و مقایسه آن با آرا و آموزه‌های تفسیری «ابن عباس» در متون تفسیری کهن و ارائه آمارهای گوناگون ارزیابی کرده است. همچنین سیر اجمالی قرآن‌پژوهی و حدیث پژوهی در غرب و بررسی و نقد دیدگاه و تزویر مبتنی بر تدوین قرآن در قرن سوم به‌عنوان مقدمات ضروری آورده شده است.


بازگشت