دانشنامه امام مهدی (عج): بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ (فارسی - عربی)

پدیدآور نويسنده : محمد محمدی‌ری‌شهری
مترجم : عبدالهادی مسعودی
ويراستار : محمد باقری‌زاده‌اشعری
ويراستار : حسین پورشریف
نويسنده : سیدمحمدکاظم طباطبایی
ويراستار : حسنین دباغ
ويراستار : سیدمحمد دلال‌موسوی
ويراستار : سیدمحمدعلی طباطبایی
ناشر سازمان ‌چاپ ‌و نشر دارالحدیث
موضوع حدیث
تعداد صفحه 432
تاریخ نشر 93/07/19
شابک 978-964-493-755-2
معرفی مختصر کتاب


بازگشت