ظهور ژاپن مدرن: نگاهی به مشروطه ژاپنی

پدیدآور مترجم : شهریار خواجیان
نويسنده : ویلیام‌جی. بیزلی
ناشر ققنوس
موضوع تاریخ
تعداد صفحه 408
تاریخ نشر 93/08/26
شابک 978-600-278-115-4
معرفی مختصر کتاب


بازگشت