شکل‌شناسی و گونه‌شناسی فیلم مستند

پدیدآور نويسنده : احمد ضابطی‌جهرمی
ناشر نشر رونق
موضوع هنرهای نمایشی
تعداد صفحه 328
تاریخ نشر 1393/09/03
شابک 978-600-94747-0-7
معرفی مختصر کتاب موضوع این کتاب کانون «نظریه شناخت فیلم مستند» است که این نظریه عمدتاً به مباحث کلیدی شناخت شکل‌ها، زیرگونه‌ها، ساختارها و روش‌های بازنمایی واقعیت در سینمای مستند می‌پردازد. مطالب کتاب علاوه بر طبقه‌بندی، معرفی و تشریح شکل مستندهای سنتی و نو، مکاتب، سبک‌ها، شیوه‌ها و مفاهیمی که در عرصه مستندسازی معاصر رواج یافته را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. ایـن مباحث به حوزه گسترده پژوهش‌های نظـری و تخصصـی مستنـدشناسـی مربوط می‌شوند که موضوع شکـل شنـاسـی و گونه شناسی در کانون آن قرار دارد. بر اساس این گزارش، این کتاب مشتمل بر ده بخش ازجمله: مستندشناسی در چشم‌انداز نظریه شناخت شکل فیلم، گفتمان شکل و ساختار در سینمای مستند، انواع طبقه‌بندی‌های فیلم مستند، کهن‌الگوهای شکل در سینمای مستند، شیوه شناسی مستندسازی و روش‌های بازنمایی مستند، سبک‌های کهن و نوین مستند، مستندهای روایتی و ترکیبی، محتوا و پژوهش در سینمای مستند، انسان‌شناسی تصویری و سینمای مستند، جایگاه فرهنگی و اجتماعی سینمای مستند و نقش فیلم مستند در شکل‌گیری سینمای ملی است.


بازگشت