گذری بر معماری متقدم مسلمانان

پدیدآور ويراستار : جیمزویلسون آلن
نويسنده : کیل‌آرچیبالدکمرون کرسول
مترجم : مهدی گلچین‌عارفی
ناشر موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن --فرهنگستان هنر
موضوع معماری-وشهرسازی
تعداد صفحه 432
تاریخ نشر 1393/09/09
شابک 978-964-232-204-6
معرفی مختصر کتاب


بازگشت