فرهنگ پسامدرن

پدیدآور نويسنده : عبدالرحیم رشیدیان
ناشر نی
موضوع فلسفة غرب
تعداد صفحه 786
تاریخ نشر 1393/09/23
شابک 978-964-185-322-0
معرفی مختصر کتاب در این فرهنگ مهم‌ترین چهره‌ها، نظریه‌ها، مفاهیم و اصطلاحات پسامدرن معرفی شده است. نگارنده دامنه این معرفی را به حوزه‌های متنوع فرهنگ و اندیشه مانند فلسفه، ادبیات و هنرها، دانش‌های طبیعی و اجتماعی، دانش‌های محض، الاهیات، اخلاق، سیاست، روش‌شناسی، ایدئولوژی و ... گسترش داده است. مدخل‌های این فرهنگ برای دانشجویان و پژوهش‌گران رشته‌های گوناگون سودمند است.


بازگشت