جشن و موسیقی در فرهنگ‌های شهری ایرانی

پدیدآور نويسنده : ساسان فاطمی
ناشر موسسه فرهنگی - هنری ماهور
موضوع موسیقی
تعداد صفحه 392
تاریخ نشر 1393/10/17
شابک 978-964-8772-41-8
معرفی مختصر کتاب نگارنده در این اثر به بررسی موسیقی جشن‌های شهری سنتی در تهران، بخارا، دوشنبه و باکو می‌پردازد و نقاط اشتراک و افتراق آن‌ها را آشکار می‌کند. در بخش مربوط به جشن‌های تهرانی و موسیقی آن‌ها، سنت مطربی به صورت گسترده مطالعه شده و ویژگی‌های موسیقی و محیط مطربی و جایگاه مطرب‌ها در جامعه بررسی شده است. در بخش مربوط به جشن‌های بخارا و دوشنبه و باکو، به موسیقی این جشن‌ها و مقایسه آن‌ها با فرهنگ موسیقایی جشن‌های شهری در تهران پرداخته شده است.


بازگشت