پستانداران ایران: سگ‌سانان و کفتارها

پدیدآور نويسنده : علی گلشن
ويراستار : عاطفه سلیانی
ناشر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
موضوع علوم و فنون کودک
تعداد صفحه 276
تاریخ نشر 1393/10/23
شابک 978-600-01-0158-9
معرفی مختصر کتاب کتاب مصور حاضر جلد دوم از مجموعه «پستانداران ایران» است که برای گروه سنی (د) و (ه) تدوین شده است. هدف از تهیه این مجموعه، آشنایی با گونه‌های ارزشمند پستانداران ایران، ایجاد علاقه نسبت به جانواران و میراث طبیعی و از میان بردن ترس و باورهای نارست درباره برخی از گونه‌های جانوری است. بخش نخست این دفتر با معرفی گرگ خاکستری آغاز می‌شود. پس از آن اعضای دیگر خانواده سگ‌سانان معرفی شده‌اند. بخش دوم به معرفی سگ‌سانان اهلی ایران اختصاص دارد. در این بخش اطلاعاتی درباره خاستگاه و پیشینه تاریخی، کارایی و چگونگی پرورش و نگهداری هر یک از سگ‌های بومی ایران ارائه شده است.


بازگشت