حقوق تعهدات: مطالعه تطبیقی طرح اصلاحی حقوق تعهدات فرانسه با حقوق ایران و اسناد بین‌المللی

پدیدآور مقدمه : ناصر کاتوزیان
نويسنده : ابراهیم شعاریان
نويسنده : ابراهیم ترابی
ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش
موضوع حقوق
تعداد صفحه 1008
تاریخ نشر 93/11/04
شابک 978-600-7077-39-9
معرفی مختصر کتاب


بازگشت