الموتلف من المختلف بین ائمه السلف و هو منتخب "الخلاف" للشیخ الطوسی

پدیدآور نويسنده : فضل‌بن‌حسن طبرسی
ناشر بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
موضوع فقه و اصول
تعداد صفحه 480
تاریخ نشر 1393/12/02
شابک 978-964-971-775-3
معرفی مختصر کتاب


بازگشت