آشنایی با آنالیز حقیقی

پدیدآور مترجم : محمد جلوداری‌ممقانی
ويراستار : همایون معین
نويسنده : مانفرد استول
ناشر مرکز نشر دانشگاهی
موضوع ریاضی
تعداد صفحه 748
تاریخ نشر 1393/12/26
شابک 978-964-01-1449-0
معرفی مختصر کتاب


بازگشت