تولید پایدار محصولات زراعی: زراعت عمومی

پدیدآور نويسنده : اسکندر زند
نويسنده : علیرضا کوچکی
نويسنده : عبدالمجید مهدوی‌دامغانی
ويراستار : زهره آقاجانی
ناشر مرکز نشر دانشگاهی
موضوع کشاورزی
تعداد صفحه 560
تاریخ نشر 1394/02/13
شابک 978-964-01-1444-5
معرفی مختصر کتاب


بازگشت